Navigation: pasicnyk.com

Generování rostlin pomocí L-systémů - diplomová práce

S projektem virtuální zahrady jsem začal v rámci Laboratoře pro interakci člověka s počítačem na FI. Projekt se posléze stal po mnoha rozšířeních mou diplomovou prací. Jedná se o interpret L-systémovým gramatik pro
Chci si přečíst více...

simulace Vláček

Aplikace Vláček je mým zápočtovým projektem z předmětu "Programování grafických aplikací", který se zabývá OpenGL
Chci si přečíst více...

generátor stromů TreePlanet

V semestru jaro 2008 jsem se pustil do projektu z Výtvarné informatiky. Napadlo mě lehce přírodní téma: generovat náhodné stromy.
Chci si přečíst více...

CAD aplikace FloorPlanner

Aplikace FloorPlanner vznikla v rámci mé bakalářské práce "Studio pro grafický návrh podlahových krytin v interiéru" na FI MUNI. Jde o objektově orientovanou AEC/CAD aplikaci
Chci si přečíst více...

Béďa - Základy počítačové grafiky (PB009)

Projekt ze Základů počítačové grafiky spočíval ve vytvoření statické a následně i animované scény v programu Cinema 4D. Pro můj projekt jsem přemluvil bagříka Béďu z Bořka stavitele, aby mi stál modelem.
Chci si přečíst více...

Síť restaurací Hlad - Projekt z UML (PV167)

Projekt z objektového návrhu byl vypracováván ve dvojcích. Společně s Petrem Plochánem jsme pracovali na analýze, návrhu a implementaci informačního systému pro řetězec restaurací.
Chci si přečíst více...

Welcome to my world...